Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu

24 listopada 2017 roku

 

Komisja rozpoczęła swoje obrady na wniosek członków Komisji zamiast

w dniu 27 listopada w dniu 24 listopada. Po stwierdzeniu quorum

i przyjęciu porządku posiedzenia bez punktu 4 przyjęto protokół

z posiedzenia Komisji Nr V/11/17 z dnia 23 października 2017 roku.

   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej

   prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

   i projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na

   2017 rok został przedstawiony przez wicestarostę Waldemara Gila

   i skarbnika Mirosława Banaszak. Przedstawione zmiany zostały

   zaakceptowane przez większość Członków Komisji.

   Również  projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia

   konsultacji społecznych z mieszkańcami  Powiatu Stargardzkiego

   został przedstawiony przez wicestarostę Waldemara Gila. Również

   i te zmiany zostały zaakceptowane przez Komisje.

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu

   Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zostały

   przedstawione przez wicestarostę Waldemara Gila. Po ożywionej

   dyskusji projekt został przyjęty.

   Przedstawiony przez wicestarostę Waldemara Gila projekt uchwały

   zmieniającej uchwałę Nr XXV/310/17 Rady Powiatu Stargardzkiego

   z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości

   środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2017

   roku ma doprowadzić do pełnego wykorzystania całości kwoty

   Funduszu do końca roku.

   W tym momencie musiałem opuścić obrady Komisji z powodów

   służbowych. Dalej obrady prowadził wiceprzewodniczący

   Sławomir Ruciński.

   Przedstawiony przez wicestarostę Waldemara Gila projekt uchwały

   w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu

   Stargardzkiego na lata 2018-2028 i projekt uchwały w sprawie

   uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

   Większością głosów zostały one przyjęte przez Komisję. Członkowie

   Komisji nie wypracowali wniosków do przedstawionego budżetu.

   Wiceprzewodniczący przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw

   Społecznych na 2018 rok oraz plan pracy Rady Powiatu

   Stargardzkiego na 2018 rok. Radni nie zgłosili żadnych dodatkowych

   propozycji.

   Wicestarosta Waldemar Gil przedstawił dodatkowo projekt uchwały

   w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

   Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

   Przedstawił, że zmiany te są tylko doregulowaniem i uzupełnieniem

   wskazania do pełnienia czynności zastępcy dyrektora. Zmiany zostały

   zaaprobowane przez większość Członków Komisji.

   Dodatkowo przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji

   konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

   Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki

   Zdrowotnej w Stargardzie.

   Komisję proponuje się w następującym składzie:

   1.Tadeusz Ler - przewodniczący,

   2. Łukasz Wilkosz - członek,

   3. Roman Janił - członek,

   4. Agnieszka Zielińska-Ząbek - członek,

   5. Beata Gajewska - członek,

   6. Tomasz Szczerba - członek,

   7. przedstawiciel Rady Społecznej SPWZOZ w Stargardzie.

   Skład Komisji został w większości zaproponowany z urzędników Starostwa

   oraz dwóch członków Rady Społecznej SPWZOZ. Projekt został

   zaaprobowany przez większość Członków Komisji.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

256225
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
78
67
466
254734
466
5432
256225

Twoje IP: 3.235.172.213
2020-06-06 19:22


Copyright © 2020 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.