Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24.04.2017 roku


Otwierając posiedzenie przywitałem zaproszonych gości i Komisja przystąpiła do przyjęcia porządku
obrad. W związku z brakiem innych propozycji przegłosowano aktualny porządek. Przegłosowano
również przyjęcie protokółu z posiedzenia Komisji Nr V/3/17 z dnia 27 marca 2017 roku.
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Agnieszka Ignasiak przedstawiła "
Informację z działalności COPOW i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych funkcjonujących na
terenie Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok ". Informacja została przyjęta przez Radnych.
Kierownik WTZ w Stargardzie Paulina Stolarska wraz z Przewodniczącym Zarządu Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kazimierzem Nowickim
przedstawili " Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie za 2016 roku.
Po dyskusji informacja ta została przyjęta przez Radnych.
Kierownik WTZ w Dzwonowie Izabela Sząber przedstawiła „ Sprawozdanie działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dzwonowie za 2016 rok. Radni przyjęli informację bez uwag.
Dyrektor PCPR w Stargardzie Monika Rygiel  razem z Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
Olą Stereńczak przedstawiły " Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie za 2016 rok ". Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.
Monika Rygiel przedstawiła również " Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej " na terenie powiatu
stargardzkiego, która została pozytywnie przegłosowana.
Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie Piotr Bakun przedstawił funkcjonowanie i działalność Samodzielnego
Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Przekazał materiały
oceniające funkcjonowanie zakładu w ostatnich trzech miesiącach roku. Komisja dostała
zapewnienie, że kondycja Zakładu polepsza się i straty systematycznie są pomniejszane.
Na prośbę Starosty Ireneusza Rogowskiego Dyrektor Wydziału Planowania i Rozwoju Bożena Tylak
przedstawiła wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 jak również zmiany
budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.
Zmiany dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 43 663,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 43 663,00 zł.
Starosta przedstawił uchwałę w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Stargardzkiego.
Uchwała dotyczyła udzielenia pożyczki bezzwrotnej dla Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Jest to warunek postawiony
przez organ udzielający wsparcia dla SPWZOZ.
W wolnych wnioskach Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Hernet przedstawił
"Informacje Zarządu Powiatu dotyczącą kierunków rozwoju i finansowania zadań z zakresu oświaty.
Na tym zakończyłem posiedzenie Komisji.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

148995
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
74
187
1034
145768
8283
12288
148995

Twoje IP: 54.166.245.10
2018-05-28 05:09


Copyright © 2018 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.