Nadzwyczajna sesja.

No i mamy nie byle jaką XVI Sesję Rady Powiatu Stargardzkiego - z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość.
Sześć i pół godziny to rekord trwania sesji w powiecie. Było to nowe doświadczenie dla radnych.
Oprócz trudności technicznych w połączeniu nic specjalnego się nie zdarzyło.
Wstrzymałem się w uchwałach budżetowych mając na uwadze wynik finansowy SPWZOZ w Stargardzie.
Finanse powiatu muszą być spójne.