Obradowała XV sesja Rady Powiatu Stargardzkiego
Przyjęliśmy między innymi:
- uchwałę o pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego, 173 467,65 zł na "Budowę
  sieci tras rowerowych Pomorza zachodniego -
Trasa pojezierzy Zachodnich etap III"
  odcinek Storkowo - Ginawa.

- informacje o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez
  jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.


                                       od 1.01.do 31.08      od 1.09 do 31.12

Nauczyciel stażysta                3 045,21 zł               3 337,55 zł
Nauczyciel kontraktowy          3 380,18 zł               3 704,68 zł
Nauczyciel mianowany           4 385,10 zł               4 806,07 zł
Nauczyciel dyplomowany        5 603,19 zł               6 141,09 zł

- uchwałę o utworzeniu oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.
  Norwida w Stargardzie.

Wydaliśmy pieniądze zgodnie z porozumieniem na ścieżkę rowerową zamiast na remonty dróg powiatowych na które oczekują gminy powiatu stargardzkiego.
Dowiedzieliśmy się, jakie wynagrodzenie mieli i mają nauczyciele w powiecie stargardzkim w 2019 r.
Wystąpiliśmy do ministerstwa o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego, a wcześniej zlikwidowaliśmy strzelnicę na Wierzchlądzie przydatną do tego rodzaju nauki.
Zarząd Powiatu myśli perspektywicznie ?