Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych w dnia 18.09.2017 roku

Komisja rozpoczęła się od spraw regulaminowych - stwierdzeniem quorum, przyjęciem
porządku posiedzenia i protokółu z posiedzenia Komisji Nr V/8/17 z dnia 26 czerwca
2017 roku.
Przedstawiciel Starosty Pani Anna Stefańska, Dyrektor Wydziału planowania i Rozwoju
zaprezentowała projekt uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017 - 2028 za okres I półrocza
2017 roku, projekt uchwały w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego  za I półrocze 2017 roku. Powyższy projekt uchwały został
pozytywnie przegłosowany.
Przedstawiciel Starosty Paweł Bakun, Dyrektor SP WZOZ w Stargardzie przedstawił
informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2017
roku. W trakcie wypowiedzi Dyrektora głos zabrał Pan Łukasz Wilkosz, Dyrektor Wydziału
Audytu i Kontroli. Przedstawił wynik kasowy i finansowy Zakładu za lipiec br. Liczne
pytania Członków Komisji do Dyrektora SP WZOZ w Stargardzie nie pozostawały bez
Jego odpowiedzi. Po ciekawej dyskusji pozytywnie przegłosowano projekt uchwały.
Przedstawiciel Starosty Pani Anna Stefańska, Dyrektor Wydziału planowania i Rozwoju
zaprezentowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017 - 2028 oraz
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.
Oba projekty uchwał przyjęto bez zastrzeżeń.
Przedstawiciel Starosty Paweł Bakun, Dyrektor  Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przedstawił
funkcjonowanie i działalność SP WZOZ w Stargardzie. Przedstawioną relację i materiały
zostały przez Członków Komisji przyjęte pozytywnie.
Starosta Iwona Wiśniewska omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, projekt uchwały w sprawie pokrycia
ujemnego wyniku finansowego  Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2016 rok. Zostały one pozytywnie przyjęte
przez Członków Komisji.
Przedstawiciel Starosty Pan Łukasz Wilkosz, Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2017 i 2018. Do tych
projektów Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
Starosta Iwona Wiśniewska również zaprezentowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXV/310/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 roku i projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
W wolnych wnioskach Starosta Iwona Wiśniewska przedstawiła informację o wniesieniu
projektu uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej w SP WZOZ
w Stargardzie.
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

256257
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
110
67
498
254734
498
5432
256257

Twoje IP: 3.235.172.213
2020-06-06 21:08


Copyright © 2020 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.