Porządek obrad: XXVII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 31.05.2017 roku.

1. Sprawy regulaminowe:
    a/ otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego,
    b/ stwierdzenie quorum,
    c/ przedstawienie porządku obrad,
    d/ przyjęcie protokołu nr XXVI/2017 z obrad sesji Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia
        26 kwietnia 2017 roku.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
    Powiatu między sesjami za okres od 27 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu
    i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji,
    Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
    prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017
    rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2016 rok
    Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim
    na lata 2016-2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2016 roku.
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2014-2016.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na
lata 2017-2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania za 2016 rok z realizacji
Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych
z zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej (dot. ul. H. Wieniawskiego w Stargardzie).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej (dot. miejscowości Krzemień, Gmina Dobrzany).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki -Powiatowy
Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Stargardzki -Powiatowy
Urząd Pracy w Stargardzie do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Rynek Pracy".
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Stargardzkiego do
Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej
działającej w SPWZOZ w Stargardzie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia zbadania skargi.
19. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
20. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje Przewodniczącego Rady Powiatu dla radnych.
21. Zamknięcie obrad.

 

 

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

259616
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
193
76
269
258954
978
2879
259616

Twoje IP: 34.204.187.106
2020-07-14 20:51


Copyright © 2020 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.