Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 31 maja 2017 roku.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr V/6/l 7 z dnia 22 maja 2017 roku
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na
2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2016
roku Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Stargardzkim na lata 2016-2018.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2016
roku Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2014-2016.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Stargardzkim na lata 2017 -2020.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania za 2016 rok
z realizacji Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Stargardzkiego
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady
Społecznej działającej w SPWZOZ w Stargardzie.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zlecenia zbadania skargi.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2016 – 2028
w roku 2016.
14. Przyjęcie:
a) Sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok,
b) Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok wraz
z uchwałą nr CXX.219.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,
c) Informacji o stanie mienia Powiatu Stargardzkiego na dzień 31 grudnia 2016
roku wraz z autopoprawką,
d) Sprawozdania z dokonanych w 2016 roku umorzeń wierzytelności oraz ulg
i odroczeń.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

256247
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
100
67
488
254734
488
5432
256247

Twoje IP: 3.235.172.213
2020-06-06 20:38


Copyright © 2020 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.