Posiedzenie Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 26.04.2017 roku

 

Przewodniczący Rady otwierając obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Stargardzkiego

stwierdził quorum  i poddał pod głosowanie porządek obrad, który został

przyjęty przez Radnych. Radni przyjęli również
protokół Nr XXVI/2017 z obrad

Sesji Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 roku.


Po sprawach regulaminowych Przewodniczący oznajmił, że wpłynęło do niego

oświadczenie od Starosty Ireneusza Rogowskiego o rezygnacji z obecnie

zajmowanego stanowiska. W związku z tym Przewodniczący zaproponował

zmianę porządku obrad i rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji

z funkcji Starosty  oraz rezygnacji Zarządu Powiatu.

Zmiana porządku i uchwała zostały pozytywnie przegłosowane.

Po podziękowaniu przez ustępującego Starostę dla Członków ustępującego

Zarządu, pracowników Starostwa i jego jednostek Przewodniczący Rady

zaproponował dokonanie wyboru Starosty , Wicestarosty

 oraz 2 Członków Zarządu Powiatu oraz

przegłosowaniu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.

Propozycja została przyjęta przez Radnych.

W głosowaniu tajnym członkowie Rady wybrali:

- Starostę  - Iwonę Wiśniewską,

- Wicestarostę  - Waldemara Gila,

- Członka
Zarządu Powiatu  - Irenę Agatę Łucką,

- Członka Zarządu Powiatu  - Ireneusza Rogowskiego.

Po wyborze Zarządu Starostwa Radni przegłosowali uchwałę o wynagrodzeniu

nowo wybranego Starosty . Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek

funkcyjny i dodatek specjalny wynosić będą tyle samo co wynagrodzenie

poprzedniego Starosty.

Po tych niespodziewanych punktach programu Sesji Przewodniczący Rady

oznajmił, że w związku ze zmianą Starosty i Zarządu dyskusja do sprawozdania

z działalności Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 29 marca 2017 roku

do 26 kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzona bez jego odczytania.

Sprawozdanie z pracy poprzedniego Zarządu zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

Także następne punkty
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata

2017-2028 zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok przygotowane

przez poprzedni Zarząd zostały przyjęte przez Radnych.

Na wniosek Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie Rada przyjęła uchwałę

podpisania w 2017 roku porozumienia z Samodzielnym Publicznym

Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

w przedmiocie udzielenia w 2018 roku:

- dotacji z budżetu Powiatu Stargardzkiego w kwocie 766 766,00 złotych

  z przeznaczeniem na:

  * wkład własny do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii

     Europejskiej w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału

     Ratunkowego - 641 766,00 złotych.

  * wydatki nie kwalifikowalne związane z zakupem rezonansu magnetycznego

     - 125 000,00 złotych,

  * pożyczki zwrotnej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w kwocie 331 734,00

     złotych z terminem spłaty w roku 2023.

Rada przyjęła w głosowaniu:

- uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

  w Stargardzie za 2016 roku,

- uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

  w Dzwonowie za 2016 roku,

- uchwałę w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego

  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie za 2016 rok,

- uchwałę w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

Radni przyjęli również przygotowany przez poprzedni Zarząd:

- "Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego na

  lata 2015-2018",

- "Sprawozdanie Zarządu Powiatu Stargardzkiego z gospodarowania

  nieruchomościami Zasobu Powiatu Stargardzkiego za rok 2016".

Tak zakończyła się XXVI Sesja Powiatu Stargardzkiego.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

177261
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
22
280
430
176642
1046
1521
177261

Twoje IP: 54.242.115.55
2019-03-21 13:31


Copyright © 2019 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.