Posiedzenie Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 29.03.2017 roku

 


Przewodniczący Krzysztof Ciach XXV Sesję Rady rozpoczął od spraw regulaminowych,

stwierdzenia quorum, przedstawienia i przyjęcia porządku posiedzenia oraz przyjęcia

protokółu Nr XXIV/2017 z obrad sesji Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 lutego

2017 roku.

Starosta Stargardzki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między

sesjami za okres od 22 lutego 2017 roku do 29 marca 2017 roku. Po długiej dyskusji

i zapytaniach Radnych, ostrej wymianie zdań Radni większością głosów nie przyjęli

przedstawionego sprawozdania Zarządu Powiatu.

Następny punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028. Prognozę

zmieniono zgodnie ze zmianami w budżecie  Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.

Następnie przyjęto uchwałę zmieniającą
budżet  Powiatu Stargardzkiego na 2017

rok.
W budżecie zmniejszono plan dochodów ogółem o 3 149 949,84 zł. Zmniejszono

również plan wydatków ogółem o 35 070,84 zł.

Radni przyjęli w głosowaniu:

- " Informację z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  w Stargardzie za 2016 roku ".

- " Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie

  za 2016 rok oraz informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego

  na obszarze powiatu stargardzkiego ".

- " Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie

  za 2016 rok oraz informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

  stargardzkiego za 2016 rok ".


- " Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie za 2016

  rok oraz informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu stargardzkiego

  za 2016 rok ".

- " Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

  Pożarnej w Stargardzie za rok 2016 ".


Po sprawozdaniach i informacjach Radni przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji szkół

w Zespole Szkół Specjalnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, oraz uchwałę w sprawie

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół

ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Stargardzkim.

Radni przegłosowali pozytywnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Województwu Zachodniopomorskiemu na projekt " Budowa sieci tras rowerowych

Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierna" jak również uchwałę w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Miasto Stargard na projekt " Budowa sieci kanalizacji

deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy

Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie " oraz uchwałę

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chociwel  na " Przebudowa drogi

Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych".

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

w wysokości 2 613 489 zł.

Po długiej i żarliwej dyskusji, zapytaniach Radnych i odpowiedzi Dyrektora SPWZOZ

podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego

Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

- remont pomieszczeń na potrzeby planowanej podstawowej opieki zdrowotnej

  w budynku szpitala przy ulicy Wojska Polskiego 27.

- zakup sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do zwiększenia bezpieczeństwa

  oraz jakości przy realizacji świadczeń zdrowotnych.

Członkowie Rady uznali za zasadną skargę Pani Walentyny Chlebcewicz Szuby na

Starostę Stargardzkiego w części dotyczącej wydawania zaświadczeń

o samodzielności lokalu i przekazania jej do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu.

Był to ostatni punkt obrad Rady.

 

 

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

148987
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
66
187
1026
145768
8275
12288
148987

Twoje IP: 54.166.245.10
2018-05-28 05:07


Copyright © 2018 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.