Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 27.03.2017 roku


 
Otwierając posiedzenie powitałem zaproszonych gości. Po stwierdzeniu quorum
i przegłosowaniu porządku obrad Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji
Nr V/2/17 z dnia 20 lutego 2017 roku.

Dyrektor SPWZOZ Paweł Bakun przedstawił Członkom Komisji funkcjonowanie
i działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie za ostatni okres. Przekazał również szereg dokumentów,
które pogłębią wiedzę w tym zakresie. Komisja poprosiła Dyrektora o przekazanie
informacji o zamierzeniach w funkcjonowaniu i działalności SPWZOZ w Stargardzie
do końca roku. Informacja ta będzie rozpatrywana na specjalnej komisji w maju.

Następnie " Informację z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Stargardzie za 2016 rok " przedstawiła pani Elżbieta Turska - Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego. Informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Zygmunt Gabryś - Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił " Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie za 2016 rok oraz
informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu
stargardzkiego ". Informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Pani Elżbieta Urbanek w zastępstwie Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przedstawiła " Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie za 2016 rok oraz informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu stargardzkiego za 2016 rok ". Informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Komendant Powiatowy Policji Robert Nowak przedstawił " Sprawozdanie
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie za 2016 rok oraz informację
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu stargardzkiego
za 2016 rok ". Informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Wojciech Siergiej przedstawił
" Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Stargardzie za 2016 rok oraz informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu stargardzkiego za
2016 rok ".

Dyrektor Wydziału Planowania i Rozwoju Bożena Tylak przedstawiła zmiany w WPF Powiatu
Stargardzkiego na lata 2017-2028 oraz budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.
W budżecie zmniejszono plan dochodów ogółem o 3 149 949,84 zł.
Zmniejszono również plan wydatków ogółem o 35 070,84 zł.
Projekt poprawki WPF i budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.

Dyrektor PCPR Monika Rygiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2017 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi to uchwalić Rada Powiatu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dyrektor SPWZOZ Paweł Bakun przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie na kwotę 342 000,00 zł.
Pieniądze z dotacji przeznaczone byłyby na:
- remont pomieszczeń na potrzeby planowanej podstawowej opieki zdrowotnej w budynku
  szpitala przy ulicy Wojska Polskiego 27.
- zakup sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do zwiększenia bezpieczeństwa oraz
  jakości przy realizacji świadczeń zdrowotnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Był to ostatni punkt obrad Komisji.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

148982
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
61
187
1021
145768
8270
12288
148982

Twoje IP: 54.166.245.10
2018-05-28 05:06


Copyright © 2018 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.