KILKA UWAG:

Tak jak przewidywałem większość radnych pozytywnie przegłosowała projekt uchwały
z działalności Rady Społecznej SP WZOZ w Stargardzie za rok 2019.
Rada podjęła między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia audytu  firmy Formedis

sp. z o.o. sp. kom. oraz uchwałę w sprawie programu naprawczego dla SP WZOZ
Stargard na lata 2019-2021.
Jak można było pogodzić te dwa dokumenty, o bardzo różnych wnioskach końcowych,
oraz bez zbilansowania zadłużenia do poziomu zerowego na 2021 rok.
Pierwszy raz Rada Społeczna SP WZOZ pracuje bez przedstawiciela Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego. Mając większość w Radzie Powiatu
"Klub Samorządowy" mógł wybrać również "swojego" człowieka do Rady z członków Komisji.