XXXIII Sesja Powiatu Stargardzkiego w dniu 7 lutego 2018 roku


W dniu 7 lutego 2018 roku odbyła się XXXIII Sesja Powiatu Stargardzkiego.
Pierwszy raz Sesję prowadziła wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Joanna
Chrząstowska – jedna z dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Pana Andrzeja Pułaskiego – Radnego Rady Miejskiej
w Chociwlu.
Zwrócił się On o remont drogi 1555Z na obszarze Długie-Lutkowo i drogi
1757Z na obszarze Długie-Piątkowo. Złożył  pismo w tej sprawie na ręce prowadzącej.
Następnie wystąpił Prezes Towarzystwa Stargardzkiej Kolei Dojazdowej.
Zaproponował  przejęcie od PKP budynku po byłej stacji kolei wąskotorowej
w Stargardzie przez Powiat Stargardzki i umożliwienie urządzenia w nim muzeum i siedziby
stowarzyszenia.
Po wystąpieniach gości Starosta Iwona Wiśniewska zapewniła, że Zarząd pochyli się nad
tymi problemami.
W następnym punkcie obrad zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Powiatu za
okres od 21.12.2017 do 07.02.2018 , które odczytała Starosta. Po licznych
pytaniach radnych i odpowiedziach całego Zarządu sprawozdanie zostało przyjęte przez
Radnych.
Po tym punkcie Radni pochylili się nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2018-2028 wraz z poprawką oraz zmiany budżetu Powiatu
Stargardzkiego na 2018 roku. Poprawka dotyczyła przebudowy drogi od węzła Stargard
Zachód do miejscowości Lipnik oraz dostosowania jakości kształcenia zawodowego do
wymagań rynku pracy. Obie uchwały zostały przegłosowane większością głosów.
Następnie Radni głosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości
1 200 tysięcy złotych Gminie Miasto Stargard przeznaczonych na przebudowę ulicy Aleja
Żołnierza w Stargardzie. Uchwałę przegłosowano większością głosów.
Po tym głosowaniu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Stargardzie i informacji o stanie bezrobocia w Powiecie Stargardzkim na koniec
2017 roku. Stopa bezrobocia w powiecie stargardzkim na koniec 2017 roku wyniosła 9 %.
Cała działalność Urzędu została oceniona pozytywnie w głosowaniu.
Pozytywnie przegłosowano sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2017 rok. Komisja zebrała się dwukrotnie i omawiała kwestię bezpieczeństwa w powiecie
stargardzkim.
Radni przyjęli sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku.
       - nauczyciel stażysta        - 2 752,92 zł,
       - nauczyciel kontraktowy  - 3 055,74 zł,
       - nauczyciel mianowany    - 3 964,20 zł,
       - nauczyciel dyplomowany - 5 065,37 zł.
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych
na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby
prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania regulować będzie kwestię całościowo i kompleksowo w Powiecie Stargardzkim.
Radni przyjęli przedstawiony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stargardzkim na lata 2018-2020.
Celem jego między innymi jest rozwój pieczy zastępczej, udzielenia kompleksowego wsparcia
istniejącym formom pieczy zastępczej.
W związku z nową formą działania Zarządu Dróg Powiatowych Radni nadali nowy statut do
jego działania. Odtąd będzie on działał w ramach jednostki budżetowej Powiatu.
Radni przekazali na rzecz Gminy Miasto Stargard nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Stargardzkiego pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Szczecińskiej.
Również Radni przekazali nieruchomość pod drogę gminną Gminie Miastu Stargard przy ulicy
Stefana Czarnieckiego. Ureguluje to stosunki własnościowe w tym miejscu.
Również przegłosowana następna uchwała spowoduje przeznaczenie na cele publiczne działki
będącej własnością Powiatu Stargardzkiego na rzecz Skarbu Państwa. Działka przeznaczona jest
na potrzeby pasa drogowego drogi krajowej nr 10.
Radni kolejno zatwierdzili za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:
- sprawozdanie z pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego,
- sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego,
- sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego,
- sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Stargardzkiego Rady Powiatu
  Stargardzkiego.
Po tych głosowaniach nastąpiły interpelacje i zapytania Radnych do Członków Zarządu Powiatu.
Ten punkt zakończył posiedzenie Rady Powiatu Stargardzkiego.

 

 

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

259474
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
51
76
127
258954
836
2879
259474

Twoje IP: 34.204.187.106
2020-07-14 18:43


Copyright © 2020 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.